Obecnie realizujemy projekt pt. "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Laboratorium DermaPharm Sp. z o.o." współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Etap II
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.

 

* * *

 

Obecnie realizujemy projekt pt. "Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Laboratorium DermaPharm Sp. z o.o." współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Etap I
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.

 


Osoba kontaktowa:
Paweł Stanisławek - specjalista ds. eksportu
Tel.: 022 837 38 70 wew. 216

Przydatne linki:
europa.eu

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.parp.gov.pl

www.fund.org.pl

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.